novice
dogodki
zpisniki
TUJERODNE VRSTE - PREZRTA GROŽNJA - razstava
Datum: 21.6.2012 ob 23:59
Od 6. do 21. junija 2012 - Osnovna Šola Franca Rozmana Staneta I. nadstropje

Osnovna Šola Franca Rozmana Staneta gostuje v I. nadstropju šole razstavo TUJERODNE VRSTE - PREZRTA GROŽNJA, ki jo je pripravila Mestna občina Ljubljana in je bila v mesecu maju predstavljena na Ljubljanskem gradu. 

 

Razstavo si lahko ogledate od 6. do 21. junija 2012 v delovnem času šole.

 

Vabljeni!

Razstava Tujerodne vrste – prezrta grožnja je sestavljena iz 11 plakatov, ki nas seznanijo s problematiko tujerodnih vrst. Od kod so, kako se širijo, kaj povzročajo in kako lahko preprečimo njihovo škodljivo delovanje.

Ljudje iz tujih krajev že stoletja prinašamo zanimive in uporabne rastline in živali, ki jih zaradi njihovega tujega izvora imenujemo tujerodne vrste. Številne tujerodne vrste so ljudem koristne, bistveno prispevajo h kakovosti življenja in tudi ne povzročajo škode. Nekatere pa so si utrle pot v naravno okolje, kjer povzročajo škodo domorodnim vrstam in spreminjajo njihove življenjske prostore.

Več o tujerodnih vrstah na www.ljubljana.si

 

 

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid