novice
dogodki
zpisniki
RAZGRNITEV DOPOLNITEV PROSTORSKEGA NAČRTA MOL
Datum: 16.4.2012 ob 08:00
Od 16. aprila do 16. maja 2012 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
Gradivo bo javno razgrnjeno na spletni strani Mestne občina Ljubljana, v prostorih Oddelka za urejanje prostora MOL, Poljanska 28, in na sedežih vseh četrtnih skupnosti MOL
Priponke:
Na Oddelku za urejanje prostora MOL bo gradivo na vpogled v poslovnem času, t.j. ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure. V prostorih posameznih četrtnih skupnosti MOL pa bo gradivo dopolnjenega osnutka IPN MOL razgrnjeno v delih, ki se nanašajo na območja teh četrtnih skupnosti, in sicer v času uradnih ur, t.j. ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure.

Javna obravnava gradiva bo v torek, 8. maja 2012, ob 17. uri v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča, Dunajska 18, Ljubljana.

Pripombe na razgrnjena gradiva bo možno do vključno zadnjega dne javne razgrnitve, to je 16. maja 2012, podati preko elektronskega obrazca s spletne strani e-razgrnitve. Kdor te možnosti nima, jih lahko poda na isti način tudi na vseh lokacijah javne razgrnitve. Obravnavane bodo samo pripombe, ki se bodo nanašale na spremembe in dopolnitve OPN MOL ID.

Lastniki zemljiških parcel, katerim se spreminja namenska raba, bodo morali pri oddaji pripombe navesti tudi svoj ime in priimek ter naslov. Seznam zemljiških parcel, katerih namenska raba se v dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID spreminja, je objavljen med javnimi razgrnitvami na spletni strani MOL.
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid