novice
dogodki
zpisniki
MOTIVACIJA - okrogla miza
Datum: 15.3.2012 ob 17:00
Četrtek 15.3.2012 ob 17. uri v Gimaniji Šentvid (Prušnikova 98)
Kje so poti, da bomo generaciji Y, kot jo mnogi imenujejo, pripravili spodbudno okolje, v katerem bodo zavestno želeli razvijati svoje potenciale? Kakšne so dobre izkušnje iz šol? Kako jih motivirajo v družini?

Ob teh in še drugih vprašanjih, povezanih z motivacijo in ambicijami mladih, bomo soočili mnenja na okrogli mizi z naslovom Ambicije in motivi mladih danes, ki bo v četrtek, 15. marca 2012, ob 17.00 v Gimnaziji Šentvid.

Oktobra 2011 smo na Gimnaziji Šentvid v okviru Slovenskega šolskega foruma pripravili okroglo mizo, na kateri smo s strokovnjaki, z ravnatelji, učitelji in dijaki razpravljali o odgovornosti.

Odločili smo se, da nadaljujemo začeto soočenje in izmenjavo mnenj s temo o motivaciji. Učitelji ugotavljajo, da je njihov temeljni problem pri delu vprašanje, kako motivirati dijake za delo. Tudi v javnosti mnogokrat zasledimo številna mnenja, češ da so mladi nezainteresirani za delo in nimajo delovnih navad. Po drugi strani pa je raziskava mladina 2010 pokazala, da kažejo izjemno angažiranost v družini, na področju ekologije, v virtualnem svetu in v drugih oblikah mladinskih interesov, iz česar gre sklepati na visoko motiviranost za aktivno sodelovanje. Kako to ambicioznost in motiviranost prenesti v šole? Kje so poti, da bomo generaciji Y, kot jo mnogi imenujejo, pripravili spodbudno okolje, v katerem bodo zavestno želeli razvijati svoje potenciale? Kakšne so dobre izkušnje iz šol? Kako jim motivirajo v družini?

Ob teh in še drugih vprašanjih, povezanih z motivacijo in ambicijami mladih, bomo soočili mnenja na okrogli mizi z naslovom Ambicije in motivi mladih danes, ki bo v četrtek, 15. marca 2012, ob 17.00 v Gimnaziji Šentvid.

Vabimo vas, da se nam pridružite na okrogli mizi in na njej predstavite svoje poglede in izkušnje.
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid