novice
dogodki
zpisniki
SKLICANA 8. SEJA SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 1.12.2011 ob 18:00
Četrtek 1.12.2011 ob 18. uri Prušnikova 106, Ljubljana - Šentvid

Predlagani dnevni red seje:

1. Varnostne razmere v četrtni skupnosti Šentvid
2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
3. Poročilo predsednika sveta
4. Potrditev zapisnika 7. seje sveta ČS Šentvid
5. Določitev sejnin predsednika in članov sveta ČS Šentvid
6. Pobude občanov

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid