novice
dogodki
zpisniki
ZAPISNIK 18. SEJE SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 21.9.2017 ob 18:30

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 10. izredne seje Sveta ČS Šentvid
2. Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid
3. Poročilo predsednika Sveta
4. Prometna ureditev šolske poti po ulici Štula
5. Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2017
6. Sprememba finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2018
7. Pobude občanov

Priponke:
Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda od 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid