novice
dogodki
zpisniki
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN MOL
Datum: 24.10.2017
Javna razgrnitev od 24.10. do 24.11.2017
Obveščamo vas, da bo javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški in izvedbeni del potekala od 24. oktobra do 24. novembra 2017.

Razgrnjeni bodo: dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL – strateški del in dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del z Okoljskim poročilom k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta MOL – strateški in izvedbeni del.

Gradivo bo v celoti razgrnjeno na spletni strani MOL in v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska cesta 28. Poleg tega bo gradivo razgrnjeno tudi v prostorih četrtnih skupnosti MOL, in sicer v elektronski obliki v celoti, v analogni obliki pa delno: dopolnjena osnutka strateškega in izvedbenega dela OPN MOL brez prilog, grafični del dopolnjenega osnutka izvedbenega dela OPN MOL pa le za območje posamezne četrtne skupnosti, ter Okoljsko poročilo brez prilog in dodatka za presojo sprejemljivosti.

Na Oddelku za urejanje prostora MOL bo gradivo na vpogled v poslovnem času:

ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure
ob sredah od 8. do 17. ure
ob petkih od 8. do 14. ure.

 

V prostorih posameznih četrtnih skupnosti MOL bo gradivo na vpogled v času uradnih ur:

ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure
ob petkih od 8. do 12. ure.

 


Javne obravnave gradiva bodo v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča na Dunajski cesti 18:

20. novembra 2017 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Črnuče, Posavje, Bežigrad in Center,
21. novembra 2017 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Rudnik, Trnovo, Vič in Rožnik,
22. novembra 2017 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Jarše, Moste, Golovec, Polje in Sostro ter
23. novembra 2017 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Šentvid, Šmarna gora, Šiška in Dravlje.

VEČ NA: www.ljubljana.si/sl/aktualno/spremembe-in-dopolnitve-opn-mol-obvestilo-o-javni-razgrnitvi/

Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda pd 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Alojz Hitij.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Alojz Hitij – predsednik Sveta CS Šentvid