novice
dogodki
zpisniki
OBJAVLJEN ZAPISNIK 4. SEJE SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 23.4.2015 ob 18:00

Dnevni red sej:

 

 

1. Potrditev zapisnika 3. seje sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje sveta ČS Šentvid
3. Pobude članov Sveta ČS Šentvid
4. Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2015
5. Prostorski načrt MOL
6. Imenovanje delovnih teles Sveta ČS Šentvid
7. Pobude občanov

Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda pd 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Alojz Hitij.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Alojz Hitij – predsednik Sveta CS Šentvid