novice
dogodki
zpisniki
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 4.12.2014 ob 18:00
Četrtek 4. 12. 2018

 

Priponke:
Dnevni red seje:1. Pobude članov Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 1. seje sveta ČS Šentvid
3. Imenovanje pooblaščene osebe za zastopanje četrtne skupnosti v pravnih poslih
4. Imenovanje odgovorne osebe posredovanje informacij za medije
5. Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
7. Problematika daljnovodov na območju ČS Šentvid
8. Pobude občanov

Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda pd 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Alojz Hitij.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Alojz Hitij – predsednik Sveta CS Šentvid