novice
dogodki
zpisniki
IZŠLA JE JESENSKA ŠTEVILKA GLASILA ŠENTVID NAD LJUBLJANO
IZ VSEBINE:
Delo sveta Četrtne skupnosti Šentvid…..........................................3
Nova zgradba za šolo tisočerih talentov.........................................4
Šport Ljubljana, golfski center.....................................................6
Šentviški dnevi 2014....................................................................7
Vključevanje dijakov v urejanje skupnih prostorov šole....................8
Jesensko srečanje ČS Šentvid.......................................................9
Kotiček za najmlajše…................................................................14
Napovednik dogodkov jesen 2014.................................................16
Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda od 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid