novice
dogodki
zpisniki
Zapisnik 20. seje Sveta ČS Šentvid
Datum: 20.6.2013 ob 18:00

DNEVNI RED SEJE:

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 19. seje sveta ČS Šentvid
3. Potrditev zapisnika 5. izredne seje sveta ČS Šentvid
4. Predlog za začetek postopka zbiranja donatorskih sredstev za programe ČS
5. Predlog spremembe cenika oglasnega prostora v glasilu ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano"
6. Pobude občanov

Priponke:
Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda pd 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Alojz Hitij.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Alojz Hitij – predsednik Sveta CS Šentvid