novice
dogodki
zpisniki
Zapisnik 19. seje Sveta ČS Šentvid
Datum: 7.3.2013 ob 18:00

DNEVNI RED SEJE:

1. Potrditev zapisnika 18. seje sveta ČS Šentvid
2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
3. Prostorski načrt MOL za območje ČS Šentvid
4. Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2012
5. Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2013
6. Razrešitev in imenovanje člana uredniškega odbora glasila "Šentvid nad Ljubljano"
7. Pobude občanov

Priponke:
Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda pd 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Alojz Hitij.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Alojz Hitij – predsednik Sveta CS Šentvid