novice
dogodki
zpisniki
OBJAVLJEN ZAPISNIK 17. SEJE SVETA ČS ŠENTVID

Sprejeti dnevni red seje:

 

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 14. seje sveta ČS Šentvid
3. Potrditev zapisnika 15. seje sveta ČS Šentvid
4. Potrditev zapisnika 3. izredne seje sveta ČS Šentvid
5. Določitev sejnin predsedniku in članom sveta ČS Šentvid za leto 2012
6. Pobude občanov

Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda pd 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Alojz Hitij.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Alojz Hitij – predsednik Sveta CS Šentvid