novice
dogodki
zpisniki
GLASILO ŠENTVID NAD LJUBLJANO - December 2012
IZ VSEBINE:
Delo sveta Četrtne skupnosti Šentvid….....................................3
Spomenik 25 ustreljenim talcem v Šentvidu...............................4
Mreža dnevnih centrov aktivnosti za starejše v Ljubljani.............6
Jesensko srečanje 2012.........................................................8, 9
33. tek na Šmarno goro.........................................................11
Kotiček za najmlajše…...........................................................14
Novice o zanimivih dogodkih v Šentvidu….................................15
Napovednik dogodkov zima 2012/13.........................................16
Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda od 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid