novice
dogodki
zpisniki
GLASILO ŠENTVID NAD LJUBLJANO - JUNIJ 2012
Datum: 20.6.2012
Brezplačno glasilo Četrtne skupnosti Šentvid
Priponke:

 

IZ VSEBINE:
Delo sveta Četrtne skupnosti Šentvid….…….….….….….….….….….….. 3
Odbojkariada….…….….….….….….….….….…..….…….….….….….….….….. 4
Počitniške dejavnosti…….…….….….….….….….….….…...….…….….…. 6, 7
Čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2012…….…….….….….….….….….…. 8
Dom svetega Vida…….…….….….….….….….….….…...….…….….…..…... 10
Festival na Gaju…….….….….…...….…….….….……...….….….…....…….… 13
Kotiček za najmlajše….….….….…...….…….….….…….….….….…...….… 14
Novice o zanimivih dogodkih v Šentvidu…….….….….…...….…….…. 15
Napovednik dogodkov poletje 2012…….….….….…...….…….….….…. 16

Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda od 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid