novice
dogodki
zpisniki
8. seja sveta Četrtne skupnosti Šentvid
Datum: 1.12.2011 ob 18:00
Priponke:

Sprejeti dnevni red:

 

1. Varnostne razmere v četrtni skupnosti Šentvid
2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
3. Poročilo predsednika sveta
4. Potrditev zapisnika 7. seje sveta ČS Šentvid
5. Določitev sejnin predsednika in članov sveta ČS Šentvid
6. Seznanitev s Pravilnikom o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti, ter postopek določanja terminskega plana uporabe prostorov
7. Pobude občanov

Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda pd 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Alojz Hitij.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Alojz Hitij – predsednik Sveta CS Šentvid