novice
dogodki
zpisniki
MOTIVACIJA - okrogla miza
Datum: 15.3.2012 ob 17:00
Četrtek 15.3.2012 ob 17. uri v Gimaniji Šentvid (Prušnikova 98)
Kje so poti, da bomo generaciji Y, kot jo mnogi imenujejo, pripravili spodbudno okolje, v katerem bodo zavestno želeli razvijati svoje potenciale? Kakšne so dobre izkušnje iz šol? Kako jih motivirajo v družini?

Ob teh in še drugih vprašanjih, povezanih z motivacijo in ambicijami mladih, bomo soočili mnenja na okrogli mizi z naslovom Ambicije in motivi mladih danes, ki bo v četrtek, 15. marca 2012, ob 17.00 v Gimnaziji Šentvid.

Oktobra 2011 smo na Gimnaziji Šentvid v okviru Slovenskega šolskega foruma pripravili okroglo mizo, na kateri smo s strokovnjaki, z ravnatelji, učitelji in dijaki razpravljali o odgovornosti.

Odločili smo se, da nadaljujemo začeto soočenje in izmenjavo mnenj s temo o motivaciji. Učitelji ugotavljajo, da je njihov temeljni problem pri delu vprašanje, kako motivirati dijake za delo. Tudi v javnosti mnogokrat zasledimo številna mnenja, češ da so mladi nezainteresirani za delo in nimajo delovnih navad. Po drugi strani pa je raziskava mladina 2010 pokazala, da kažejo izjemno angažiranost v družini, na področju ekologije, v virtualnem svetu in v drugih oblikah mladinskih interesov, iz česar gre sklepati na visoko motiviranost za aktivno sodelovanje. Kako to ambicioznost in motiviranost prenesti v šole? Kje so poti, da bomo generaciji Y, kot jo mnogi imenujejo, pripravili spodbudno okolje, v katerem bodo zavestno želeli razvijati svoje potenciale? Kakšne so dobre izkušnje iz šol? Kako jim motivirajo v družini?

Ob teh in še drugih vprašanjih, povezanih z motivacijo in ambicijami mladih, bomo soočili mnenja na okrogli mizi z naslovom Ambicije in motivi mladih danes, ki bo v četrtek, 15. marca 2012, ob 17.00 v Gimnaziji Šentvid.

Vabimo vas, da se nam pridružite na okrogli mizi in na njej predstavite svoje poglede in izkušnje.
Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda pd 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Alojz Hitij.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Alojz Hitij – predsednik Sveta CS Šentvid