novice
dogodki
zpisniki
1. korespondenčna seja sveta ČS Šentvid

1. korespondenčne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana, Prušnikova 106, ki je bila sklicana dne 05. julija in je potekala do vključno 19. julija 2011.

 

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

1. Predlog za spremembo in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL, izvedbeni del (OPN MOL ID)za parcelne št. 1507, 1508/1, 1508/2, 1508/5, 1508/6, 1508/7, 1508/8, 1508/9, 1508/10 in 1509/2, vse v K.O. Vižmarje.

Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda pd 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Alojz Hitij.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Alojz Hitij – predsednik Sveta CS Šentvid