novice
dogodki
zpisniki
5. seja sveta Četrtne skupnosti Šentvid
Datum: 12.5.2011 ob 18:00
Priponke:

5. seja sveta Četrtne skupnosti Šentvid je bila 12. maja 2011 na sedežu Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana – Šentvid, s pričetkom ob 18. uri.

 

Svet je obravnaval naslednji dnevni red:

 

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
2. Poročilo predsednika sveta
3. Potrditev zapisnika 4. seje sveta ČS Šentvid
4. Potrditev zapisnika 1. izredne seje sveta ČS Šentvid
5. Lokalno glasilo 'Šentvid nad Ljubljano'
6. Izvedbeni finančni načrt sveta ČS Šentvid za leto 2011
7. Pobude občanov

Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda pd 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Alojz Hitij.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Alojz Hitij – predsednik Sveta CS Šentvid