novice
dogodki
zpisniki
5. Seja sveta ČS Šentvid
Datum: 26.6.2007 ob 18:00
Prušnikova 106, Ljubljana, 26. 6. 2007 ob 18.00

Dnevni red


1.Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta
2.Pregled in potrditev zapisnika 3. izredne seje Sveta
3.Finančni načrt za leto 2007
4.Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče - Vižmarje
5.Pobude članov Sveta
6.Pobude občanov
Priponke:
Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda od 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid