novice
dogodki
zpisniki
4. seja sveta Četrtne skupnosti Šentvid
Datum: 9.3.2011 ob 18:00
Ljubljana, Prušnikova 106, 9. 3. 2011 / 18.00
Priponke:
4. seja sveta Četrtne skupnosti Šentvid je bila 9. marca 2011 v prostorih MOL Službe za lokalno samoupravo, Ljubljana, Prušnikova 106 s pričetkom ob 18. uri.

Dnevni red


1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
2. Poročilo predsednika sveta
3. Potrditev zapisnika 3. seje sveta ČS Šentvid
4. Predstavitev projekta ureditve pešpoti ob Savi
5. Lokalno glasilo 'Šentvid nad Ljubljano'
6. Opredelitev plana malih del
7. Poročilo o zahtevkih za informacije javnega značaja
8. Poslovno poročilo Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2010
9. Ustanovitev delovnih teles sveta Četrtne skupnosti Šentvid
10. Pobude občanov
Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda pd 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Alojz Hitij.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Alojz Hitij – predsednik Sveta CS Šentvid