novice
dogodki
zpisniki
13. Seja sveta ČS Šentvid
Datum: 17.2.2009 ob 18:00
Prušnikova 106, Ljubljana, 17. 2. 2009 / 18.00
Priponke:

Dnevni red


1. Kadrovske zadeve (prenehanje mandata in imenovanja)
2. Pobude članov Sveta ČS Šentvid
3. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Sveta ČS Šentvid
4. Poročilo predsednika Sveta z usklajevalnega sestanka v zvezi s SPN in IPN MOL
5. Poročilo o posredovanju informacij javnega značaja
6. Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2008
7. Izvedbeni finančni načrt za leto 2009
8. Smučišče v Podutiku
9. Pobude občanov
Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda od 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid